Welkom bij Casimir
Casimir is een bureau dat erop gericht is om het midden- en kleinbedrijf met haar multidisciplinaire team actief te ondersteunen. Daarnaast adviseren wij met deze expertise ook overkoepelende organisaties en de overheid.

Wat doen we?
Casimir biedt ondersteuning door middel van advies, financiële administratie en projectleiding

Referenties

Het voert te ver om alle bedrijven te benoemen waarvoor Casimir door de jaren heen gewerkt heeft maar wij kunnen u wel een indruk geven. 

Binnen de metaalsector is Casimir bij de diverse bedrijven werkzaam:

 • apparatenbouw
 • dak- en gevelbekleding
 • fabrikanten van rolluiken
 • constructiebedrijven
 • luchtbehandeling
 • kassenbouw
 • machinefabrieken.

Casimir heeft bij deze bedrijven opdrachten uitgevoerd met betrekking tot:

 • Het implementeren van kwaliteitsmanagement- en veiligheidssystemen volgens verschillende normen ( ISO 9001, ISO 14000, PED, TQM, het INK model, VCA)
 • Het geven van advies op het gebied van P&O en administratieve organisatie
 • Het geven van VCA-trainingen (VCA basisveiligheid en VOL), Communicatietrainingen, trainingen voor (Service) monteurs, trainingen Intern Auditor, Balanced Score Card en teambuilding.
 • Het coachen van (leidinggevende) medewerkers binnen verschillende bedrijven.
 • Financiele ondersteuning, administratieve ondersteuning en financieel management.

Voor de brancheorganisatie van autorecyclingbedrijven is Casimir actief geweest bij het opstellen van een kwaliteitsnorm waarin de ISO 9001-norm en additionele eisen zijn gecombineerd in één kwaliteitsnorm.

Casimir heeft een zestigtal autodemontagebedrijven begeleid bij:

 • Het implementeren van kwaliteitsmanagementsystemen volgens de ISO 9001- KZD en MRF.
 • Begeleiding bij veranderingen. (verandermanagement)
 • Sparringspartner bij innovatie en ontwikkeling.
 • Positie inventarisatie. (nulmeting)

Verder heeft Casimir voor een aantal bedrijven advies en training gegeven op het gebied van:

 • P&O en administratieve organisatie en teammanagement
 • Communicatie
 • Verkoop / Baliverkoop
 • Intern Auditor, Leiding geven
 • Werken met de KZD-norm
 • Balanced Score Card
 • Teambuilding.

Branche-organisatie voor autodemontagebedrijven:

 • Opstellen van een kwaliteitsnorm waarin de ISO 9002-, recycling- en additionele eisen vanuit de branche, zijn gecombineerd in één kwaliteitssysteem (Stiba Garant Erkenning)
 • Handleiding voor het opzetten en invoeren van deze norm in de auto demontagebedrijven
 • Coördinatie bij ontwikkeling van KZD norm t.b.v. de autodemontagebranche

Branche-organisatie voor kleinmetaal:

 • Opzetten van een opleidingsprogramma ‘verbetertrajecten en veranderingsprocessen’ voor de metaalindustrie.

Binnen de dienstverlening voert Casimir opdrachten uit voor:

 • adviesbureaus
 • ingenieursbureaus
 • educatiecentra.

De werkzaamheden hebben in hoofdzaak betrekking op:

 • Het verzorgen van trainingen
 • Coaching van (leidinggevende) medewerkers
 • Structuren van relatiebeheer en opzet verkoopplannen
 • Opzet en invoering kwaliteitsmanagementsysteem
 • Opzet en invoering van managementinformatiesystemen
 • Verbeteren van de administratieve organisaties
 • Optimaliseren van processen en procedures.

Casimir is een praktisch adviesbureau dat zich met name richt op het MKB.
In opdracht van en met onze klanten zijn wij regelmatig in gesprek met diverse overheden.
Het gegeven dat wij ’thuis’ zijn bij het MKB en de taal van de onderner spreken blijkt ook meerwaarde te hebben voor de overheid.

Inmiddels hebben wij dan ook al projecten mogen uitvoeren voor:

 • Ministerie van VWS
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland

Bedrijfsadvisering

Administraties

Projecten

Adres

Kellenseweg 4
4004 JD Tiel

Telefoon

026 4822500

E-mail

info@casimir.nl

Neem contact met ons op