Welkom bij Casimir
Casimir is een bureau dat erop gericht is om het midden- en kleinbedrijf met haar multidisciplinaire team actief te ondersteunen. Daarnaast adviseren wij met deze expertise ook overkoepelende organisaties en de overheid.

Wat doen we?
Casimir biedt ondersteuning door middel van advies, financiële administratie en projectleiding

Over Casimir

Wie zijn wij
Adviseurs met een gedegen opleiding en gerichte werkervaring, opgedaan in het bedrijfsleven. Onze specialisaties bestaan uit kwaliteitsmanagement, commercieel beleid, personeel & organisatie, financiën en administratieve organisatie, automatisering en bedrijfscommunicatie. De combinatie van deze specialisaties maakt van onze groep medewerkers een multidisciplinair team. Een team dat in staat is om snel en flexibel in te spelen op de meest uiteenlopende opdrachten. Onze teammedewerkers wisselen onderling informatie over hun werkzaamheden uit. Hierdoor zijn zij in staat vanuit hun specifieke achtergrond uw project of bedrijf aan te vullen.

Expertise en flexibiliteit
Toenemende concurrentie, o.a. door internationalisatie en snelle technologische ontwikkelingen, zorgt ervoor dat bedrijven steeds efficiënter moeten werken. Expertise en flexibiliteit fungeren als middel om je als bedrijf tegen deze concurrentie te wapenen. Grote bedrijven hebben vaak de mogelijkheden om door research en development te investeren in de toekomst. Dit mede doordat zij kunnen beschikken over expertise in de vorm van hoger opgeleid personeel. Veel bedrijven ontbreekt het vaak aan deze mogelijkheid.

Wij bieden u met het oog hierop onze diensten aan gebaseerd op de combinatie van expertise en flexibiliteit. Deze expertise stellen wij u met ons multidisciplinaire team ter beschikking. Een team dat als “werknemer” binnen uw bedrijf functioneert.

Casimir

Een abonnement op advies!

Casimir

Mijn ambitie is sterven van uitputting, niet van verveling

Agnus Grossart

Casimir

En het probleem is: als je niets riskeert, riskeer je zelfs meer

E Jong

Casimir

Grote firma's zijn geslaagde kleine firma's

Robert-Townsend

Werkwijze

Bij het uitvoeren van de opdrachten wordt zo snel mogelijk bij de directie tot de essentie van de zaak doorgedrongen en vervolgens een oplossing besproken en doorgevoerd.
Casimirs kracht is ervoor te zorgen dat die oplossing daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Praktisch invoeren zoals een ondernemer het zelf ook zou doen, maar waar hij de tijd niet voor heeft of het hem/haar aan specifieke kennis ontbreekt. Geen dikke rapporten, geen termen als sturing, genereren, realiseren, trechteren, doorcommuniceren, etc., maar praktische maatregelen.

Klanten

Voor een aantal grote (branche-)organisaties en daarmee voor de daaronder vallende honderden kleinbedrijven is reeds een uiteenlopend dienstenpakket geleverd. Maar ook voor de overheid en non-profit-organisaties biedt Casimir een aantal diensten aan.

Bedrijfsvisie

Casimirs adviseurs zijn praktisch. De dure woorden en chique rapporten die in de adviesbranche voorkomen zijn nooit aanwezig geweest en zullen er ook nooit komen!

Bedrijfsadvisering

Administraties

Projecten

Adres

Kellenseweg 4
4004 JD Tiel

Telefoon

026 4822500

E-mail

info@casimir.nl

Neem contact met ons op