Welkom bij Casimir
Casimir is een bureau dat erop gericht is om het midden- en kleinbedrijf met haar multidisciplinaire team actief te ondersteunen. Daarnaast adviseren wij met deze expertise ook overkoepelende organisaties en de overheid.

Wat doen we?
Casimir biedt ondersteuning door middel van advies, financiële administratie en projectleiding

Projecten

Onze projectmanagers verbinden zich vol overgave aan de best haalbare resultaten, te midden van vaak tegenstrijdige belangen. Zij kunnen de projectleiding geheel op zich nemen, of een projectleider ondersteuning bieden. Casimir is vooral actief in uitvoeringsprojecten, waarbij een nieuw systeem of nieuwe aanpak binnen een organisatie of een bij een groep bedrijven of instellingen moet worden ingevoerd.

De projectmedewerker van Casimir is betrokken en houdt de lijnen kort. Hij of zij doet dat door zoveel mogelijk op die locaties te werken waar het project zich afspeeld. Hiermee wordt ‘automatisch’ contact gehouden met de diverse betrokkenen en voeling gehouden met het project. Niet alleen tijdens vergaderingen, maar juist ook daarbuiten, op die plaatsen waar het project wordt gerealiseerd.

Dit vergt flexibiliteit voor wat betreft werktijden en werklocaties. Onze projectleiders, ondersteuners en medewerkers zijn hieraan gewend. Vaak kunnen ze een bezoek aan een projectlocatie combineren met het aldaar uitvoeren van hun werkzaamheden. ‘Even je gezicht laten zien’ werkt vaak beter dan vele telefoontjes en emails.

Op deze manier staan we midden in het project, actief en betrokken.

Casimir

Een abonnement op advies!

Casimir

Mijn ambitie is sterven van uitputting, niet van verveling

Agnus Grossart

Casimir

En het probleem is: als je niets riskeert, riskeer je zelfs meer

E Jong

Casimir

Grote firma's zijn geslaagde kleine firma's

Robert-Townsend

Werkwijze

Bij het uitvoeren van de opdrachten wordt zo snel mogelijk bij de directie tot de essentie van de zaak doorgedrongen en vervolgens een oplossing besproken en doorgevoerd.
Casimirs kracht is ervoor te zorgen dat die oplossing daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Praktisch invoeren zoals een ondernemer het zelf ook zou doen, maar waar hij de tijd niet voor heeft of het hem/haar aan specifieke kennis ontbreekt. Geen dikke rapporten, geen termen als sturing, genereren, realiseren, trechteren, doorcommuniceren, etc., maar praktische maatregelen.

Klanten

Voor een aantal grote (branche-)organisaties en daarmee voor de daaronder vallende honderden kleinbedrijven is reeds een uiteenlopend dienstenpakket geleverd. Maar ook voor de overheid en non-profit-organisaties biedt Casimir een aantal diensten aan.

Bedrijfsvisie

Casimirs adviseurs zijn praktisch. De dure woorden en chique rapporten die in de adviesbranche voorkomen zijn nooit aanwezig geweest en zullen er ook nooit komen!

Bedrijfsadvisering

Administraties

Projecten

Adres

Kellenseweg 4
4004 JD Tiel

Telefoon

026 4822500

E-mail

info@casimir.nl

Neem contact met ons op