Welkom bij Casimir
Casimir is een bureau dat erop gericht is om het midden- en kleinbedrijf met haar multidisciplinaire team actief te ondersteunen. Daarnaast adviseren wij met deze expertise ook overkoepelende organisaties en de overheid.

Wat doen we?
Casimir biedt ondersteuning door middel van advies, financiële administratie en projectleiding

Administratie

Pro-actief & Professioneel!
Omdat Casimir voor het kunnen geven van bedrijfskundige adviezen zich flink moet inleven in uw bedrijf, was het een logische stap om ook ondersteuning bij de boekhouding in het dienstenpakket op te nemen. Immers, dankzij het inzicht in uw bedrijf, kan Casimir uw administraties zonder opstartproblemen geheel overnemen, of gerichte adviezen geven waardoor u meer profijt van uw administratie zult hebben. Was het eerst wellicht alleen een verplichting voor de fiscus, vanaf nu heeft u zelf profijt van uw boekhouding. Want uw boekhouding zal zo zijn ingericht, dat u beter inzicht krijgt in de kosten en baten van elk onderdeel van uw bedrijf. Een financieel en administratief adviseur (boekhouder of AA-accountant) verwerkt de administratieve gegevens van uw onderneming. En u heeft natuurlijk probleemloos beschikking over de overzichten voor:

 

  • de aangifte inkomstenbelasting
  • de aangifte vennootschapsbelasting
  • de aangifte omzetbelasting (maandelijks of per kwartaal)
  • het opstellen van de jaarrekening
  • en het bijhouden van uw loonadministratie

Casimir

Een abonnement op advies!

Casimir

Mijn ambitie is sterven van uitputting, niet van verveling

Agnus Grossart

Casimir

En het probleem is: als je niets riskeert, riskeer je zelfs meer

E Jong

Casimir

Grote firma's zijn geslaagde kleine firma's

Robert-Townsend

Werkwijze

Bij het uitvoeren van de opdrachten wordt zo snel mogelijk bij de directie tot de essentie van de zaak doorgedrongen en vervolgens een oplossing besproken en doorgevoerd.
Casimirs kracht is ervoor te zorgen dat die oplossing daadwerkelijk wordt doorgevoerd. Praktisch invoeren zoals een ondernemer het zelf ook zou doen, maar waar hij de tijd niet voor heeft of het hem/haar aan specifieke kennis ontbreekt. Geen dikke rapporten, geen termen als sturing, genereren, realiseren, trechteren, doorcommuniceren, etc., maar praktische maatregelen.

Klanten

Voor een aantal grote (branche-)organisaties en daarmee voor de daaronder vallende honderden kleinbedrijven is reeds een uiteenlopend dienstenpakket geleverd. Maar ook voor de overheid en non-profit-organisaties biedt Casimir een aantal diensten aan.

Bedrijfsvisie

Casimirs adviseurs zijn praktisch. De dure woorden en chique rapporten die in de adviesbranche voorkomen zijn nooit aanwezig geweest en zullen er ook nooit komen!

Bedrijfsadvisering

Administraties

Projecten

Adres

Kellenseweg 4
4004 JD Tiel

Telefoon

026 4822500

E-mail

info@casimir.nl

Neem contact met ons op